Videreutdanning av lærere

Et klart flertall av deltakerne er godt fornøyde med videreutdanningen, viser evalueringen gjennomført av NIFU.  

Kompetanse for kvalitet – strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025, skal bidra til å styrke elevenes læring. Som en del av denne strategien tilbys det videreutdanning til lærere. NIFU har i Deltakerundersøkelsen kartlagt lærernes opplevelse og utbytte av videreutdanningen som de har deltatt på.

Opplever kvaliteten som svært god

Et klart flertall av deltakerne (91 prosent) er godt fornøyde med videreutdanningen. Deltakerne mener også at de har hatt stort utbytte av videreutdanningen. Tre av fire er helt enig i at videreutdanningen har gitt utgangspunkt for refleksjon over egen praksis. Like mange er enig i at de har blitt mer engasjerte i arbeidet sitt. 67 prosent mener at de generelt har forbedret sin undervisningspraksis, og at elevene deres får et bedre faglig utbytte. Interesse for faget er den årsaken som flest deltakere oppgir når de blir bedt om å svare på hvorfor de valgte å ta videreutdanning.

Videreutdanning prioriteres

Et klart flertall mener at videreutdanning av lærere prioriteres høyt ved skolen, og at ledelsen oppfordrer lærerne til å ta videreutdanning. Andelen som mener at lærerens videreutdanning planlegges på lang sikt er klart lavere.

De som studerer matematikk og naturfag har et lavere læringsutbytte sammenlignet med de som studerer andre fag. Dette begrunnes blant annet med at det var for dårlig tilrettelegging og organisering på studiet, at det var for stor arbeidsmengde og at læringsutbyttet var lite relevant i forhold til egen fagbakgrunn og undervisningshverdag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!