Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018

I denne rapporten har FAFO undersøkt hvordan styrere og barnehagelærere som har deltatt på videreutdanning og lederutdanning i 2017/18 vurderer studiet.

Rapportserie: Videreutdanning av barnehagelærere og styrere

Rapportene undersøker hvordan barnehagelærere og styrere vurderer utdanningens innhold, organisering, læringsutbytte og endring av praksis. Til og med 2020 ble resultatene for barnehagelærere og styrere presentert i samme rapport. Fra 2021 kommer resultatene i separate rapporter.

Se oversikt over alle rapporter fra deltakerundersøkelen for lærere, styrere og barnehagelærere

Hovedfunn

  • Barnehagelærerne er godt fornøyd med studiet
  • Studiet har ført til bedre kunnskapsdeling mellom de ansatte
  • Styrerne har nytte av studiet i sin jobbhverdag

Barnehagelærerne er godt fornøyd med studiet

Det store flertallet (90 prosent) har et svært godt helhetsinntrykk av videreutdanningen. 86 prosent er enig i at videreutdanningen har gitt de nye måter å arbeide med barna på. 79 prosent er enige i at de har forbedret hvordan de tilrettelegger for barnas opplevelser, utvikling og læring.

Realisering av ny kunnskap og delingskultur

Nesten alle barnehagelærerne har realisert noe av det som de har lært på studiet sammen med kollegaene sine i barnehagen. Det er nesten 70 prosent som mener at studiet har ført til bedre kunnskapsdeling mellom de ansatte i barnehagen. Det er også en betydelig andel som mener at videreutdanningen har vært positiv for samarbeidet i barnehagen.

Styrerne har nytte av studiet i sin jobbhverdag

87 prosent av styrerne som tok lederutdanning mener at de har nytte av det de har lært i sin jobbhverdag. Litt over halvparten mener også at de har forbedret sin måte å lede på.

Flere i kommunale barnehager får permisjon for å ta videreutdanning

96 prosent av styrerne i kommunale mot 84 prosent i de private barnehagene oppgir at de har fått permisjon med lønn for å studere. 75 prosent i de kommunale mot 59 prosent av styrerne i de private barnehagene oppgir at de hadde fått dekket utgifter til reise og opphold på samlinger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!