Deltakerundersøkelsen for barnehagelærere 2023

Det varierer hvor godt barnehageeiere tilrettelegger for barnehagelærere som tar videreutdanning, viser denne rapporten.

Hovedfunn

  • Barnehagelærere er svært motiverte for å ta videreutdanning.
  • Studentene opplever kvaliteten på tilbudet som godt, med unntak av opplæring i bruk av digitale ressurser.
  • De fleste gir uttrykk for å sitte igjen med et praktisk læringsutbytte, selv om flere synes det er krevende å balansere studier med jobb og privatliv.
  • Barnehageeiers tilrettelegging for deltakelse på studiene er viktig for opplevd læringsutbytte. Bruk av tilretteleggingsmidler varierer. De barnehagelærerne som opplevde å bli involvert i tilretteleggingen, oppgir også at de i større grad enn andre fikk permisjon med lønn for å delta på studiesamlinger eller ta ut lesedager.

Rapportserie: Videreutdanning av barnehagelærere og styrere