Videreutdanning av lærere: Deltakerundersøkelsen 2018

Deltakerundersøkelsen retter seg mot lærere i grunnskolen, videregående og voksenopplæringen som tar videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. NIFU har evaluert deltakerne opplevelse av studiet, og hvordan de vurderer læringsutbyttet.

Flere rapporter om samme tema

Studien har sett spesielt på om de som studerer på grunn av nye kompetansekrav har en annen opplevelse av å ta videreutdanning sammenlignet med de som studerer av andre grunner. 

Hovedfunn

  • Tar videreutdanning for de ønsker å lære mer om faget
  • Lærerne som tar videreutdanning på grunn av nye kompetansekrav synes studiet er vanskeligere
  • På skoler der lærerne deler kunnskap fra studiet så lærer de mer

Lærerne ønsker å lære mer fag

Rundt 40 prosent av lærerne som tar videreutdanning gjør det fordi de ønsker å lære mer om faget. 13 prosent deltar på studiet fordi de mener at de har for lite kompetanse i det faget de underviser i. Nesten like mange oppgir at de ønsker seg et nytt undervisningsfag, og at det er den viktigste motivasjonen for å ta videreutdanning. Omtrent en tredjedel oppgir krav i ny kompetanseforskrift som viktigste motivasjon for å ta videreutdanning.  

Ulik opplevelse av studiet

Lærerne som studerer på grunn av ny kompetanseforskrift skiller seg fra de som har annen motivasjon på noen punkter. De opplever i større grad det faglige nivået på studiet som for høyt sammenlignet med de som studerer av andre grunner. De som er motivert av andre grunner enn kompetanseforskriften opplever også læringsutbyttet som større.

Vurdering av læringsutbytte og delingskultur

Et forhold som er viktig for opplevelsen av læringsutbytte er delingskulturen ved skolen. Lærere som opplever at det er tilrettelagt for deling av kunnskap fra studiet ved skolen har også et større læringsutbytte. Samarbeid med medstudenter er også viktig for læringsutbyttet. Halvparten av deltakerne oppgir at studiet i stor grad har fått dem til å reflektere over egen undervisningspraksis. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!