Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Tilknyttede kompetansemål

Teknologi

Tilknyttede kompetansemål

Energi og materie

Tilknyttede kompetansemål

Jorda og livet på jorda

Tilknyttede kompetansemål

Kropp og helse

Tilknyttede kompetansemål