Hva er nytt i naturfag og naturfag samisk?

I læreplanen er læring om og bruk av naturvitenskapelige metoder og tenkemåter er mer vektlagt enn før og elevene skal være ute i naturen og lære gjennom lek, utforsking og praktisk tilnærming.

Naturfag skal bidra til at elevene får naturfaglig kompetanse som vil være nyttig i et livslangt perspektiv. Samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn er sentralt i naturfag. Kjerneelementene i naturfag legger derfor til rette for at elevene i større grad skal se sammenhenger i faget enn tidligere.  Læreplanen i naturfag skal bidra til at elevene skal bidra til undring og nysgjerrighet på verden omkring seg. Elevene skal være ute i naturen og lære gjennom lek, utforsking og praktisk tilnærming.

Læring om og bruk av naturvitenskapelige metoder og tenkemåter er mer vektlagt enn før. Kunnskap om fysisk og psykisk helse, og om hvordan kroppen fungerer og utvikler seg, vil gi elevene grunnlag for å ta gode helsevalg. Teknologi og programmering får en større plass og bærekraftperspektivet er gjennomgående i skoleløpet.

Nytt for læreplanen i naturfag for Vg1 yrkesfag er at 20-30 prosent av kompetansemålene er knyttet til det enkelte utdanningsprogram for å gjøre faget mer relevant for elevene.

De viktigste endringene i naturfag er også oppsummert i denne filmen.