Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Støtteressursen viser hvordan temaene kjønn og seksualitet er del av Kunnskapsløftet 2020  både i grunnskolen og i videregående opplæring. Den kan brukes av skolens ansatte som utgangspunkt for planlegging og felles refleksjon. Støtten er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.