Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Grenser og gjensidig respekt

Relasjoner er forholdet vi har til andre mennesker. De første relasjonene vi har, er som regel til familien vår. Senere blir vennerelasjoner viktige. Etter hvert får også relasjoner som er basert på kjærlighet og/eller intimitet, betydning. Felles for alle relasjoner er at de handler om tilknytning mellom mennesker, og at de kan utvikle og endre seg over tid. I forhold som er basert på kjærlighet, kan kjærligheten for eksempel vokse og utvikle seg, eller den kan avta og bli borte.

Gjensidig respekt og grensesetting

For å kunne utvikle gode relasjoner er det avgjørende å ha gjensidig forståelse og respekt for hverandre. Det handler om at vi ser på hverandre som likeverdige partnere, anerkjenner og tar hensyn til hverandres følelser, ønsker, rettigheter og grenser.

Skolen er en viktig arena der elevene skal lære om og øve på å akseptere og respektere hverandres ulike meninger, livsstil og atferd. Skolen og lærerne skal skape et trygt og godt miljø for elevene der grensene til hver enkelt blir respektert. Et slikt miljø kan gjøre at elevene får mer respekt for hverandre i daglige situasjoner. Skolen og lærerne bør innarbeide gode rutiner for å følge opp elever som opplever at noen har tråkket over grensene deres, og hvordan de skal forebygge og håndtere saker om vold og seksuell trakassering.

Kommunikasjon

All kommunikasjon er en sentral del av sosiale relasjoner, enten de er vennskapelige, seksuelle eller romantiske. Grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene er at de kan sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer. Samtidig blir elevenes identitet, selvbilde, meninger og holdninger til i samspill med andre. 

 

 

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan skolen fremme gjensidig respekt blant elever og lærere, og hvordan arbeider lærerne med elevenes medansvar for et godt skole- og læringsmiljø?
  • Hvordan legger skolen til rette for at elevene får samtale om det å sette grenser, akseptere grenser, og at hver enkelt sine grenser er ulike?