VurderingsordningNaturfag (NAT01‑04)

10. trinn: Elevene skal ha én standpunktkarakter.

Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram: Elevene skal ha én standpunktkarakter.

Vg1 studieforberedende utdanningsprogram: Elevene skal ha én standpunktkarakter.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse: Elevene skal ha én standpunktkarakter.

Eksamensordningene i fagene skal sendes på høring og ferdigstilles senere.