VurderingsordningNaturfag (NAT01‑04)

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister