Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • drøfte
  hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan
  forstå
  og forklare verden
 • vurdere
  og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener
 • beskrive
  big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og
  gjøre rede for
  observasjoner som støtter denne teorien
 • utforske
  og
  beskrive
  elektromagnetisk og ioniserende stråling, og
  vurdere
  informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper
 • utforske
  og
  beskrive
  noen sentrale bølgefenomener
 • forklare hovedprinsippene for trådløs kommunikasjon og gi eksempler på hva slik teknologi brukes til
 • beskrive
  DNA og hvordan egenskaper arves, og
  gjøre rede for
  hvordan arv er en forutsetning for evolusjon
 • gjøre rede for
  hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
 • gi eksempler på bruk av bioteknologi og
  drøfte
  etiske spørsmål knyttet til bioteknologi
 • gjøre rede for
  hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og
  vurdere
  tiltak for å ta vare på helse og miljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering