Kompetansepakke for programmering og algoritmisk tenkning

Kompetansepakken gir lærere en forståelse av hva programmering er, og hvordan de kan arbeide med programmering i fagene. Kompetansepakken er åpen for alle. 

Kompetansepakken er laget for grunnskolen (1.–10. trinn) og videregående trinn. Det er skoleeier eller skoleleder som beslutter om skolen skal benytte seg av kompetansepakken, og som skal organisere arbeidet med modulene.

Kompetansepakken er ikke et komplett programmeringskurs, men vil bidra til å gi lærere en forståelse av hva programmering er, og hvordan de kan arbeide med programmering i sine fag med utgangspunkt i kompetansemålene.

Innhold i modulene

Fellesmodulen er for både grunnskole og videregående trinn. For grunnskolen består kompetansepakken av en fellesmodul og en modul for matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk. Mens for videregående trinn er det moduler for matematikk og naturfag.

Vi anbefaler at dere starter med modul 1, fellesmodulen. Deretter er det naturlig at dere jobber med «deres fag».

Dere bør gjennomføre fellesmodulen i felleskap med de ansatte på skolen. En fagmodul bør gjennomføres i felleskap av alle som underviser dette faget på skolen. Eventuelt kan dere gjerne gå sammen med flere skoler, for å få en god gruppestørrelse.

Vi har lagt opp til at dere skal gjennomføre arbeidet i fellestiden på skolen med økter på 60–90 minutter. Hver modul vil da ta 6–8 uker å gjennomføre.

Innholdet i pakken er utviklet av Universitetet i Oslo, OsloMet og Høgskulen i Volda.

Nytt i 2021

  • Moduler for videregående trinn. Modul i matematikk ble publisert i mars, og naturfag kommer i løpet av april
  • Hele kompetansepakken har samisk som et språkvalg

Tilgang til kompetansepakken

Kompetansepakken er åpent tilgjengelig for ledere og eiere av alle grunnskoler og videregående skoler, og deres personale. 

Gå til kompetansepakken

 Logg på med FEIDE eller opprett en egen bruker på kompetanse.udir.no for å komme i gang. 

Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere. Kompetansepakken skal være skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer på egen skole og at alle deltar.