Planleggingsverktøy for opplæring

Planleggingssverktøyet gir støtte til å ta i bruk læreplanene i Kunnskapsløftet 2020. Det er frivillig å bruke verktøyet.

Logg inn i planleggingsverktøyet

Hvordan bruke verktøyet?

Verktøyet kan brukes til å jobbe med de didaktiske spørsmålene hvorfor, hva og hvordan i planlegging av opplæring i tråd med læreplanverket.

I denne videoen viser vi grunnfunksjoner i planleggingsverktøyet og tips til hvordan dere kan samarbeide om planer. Videoen er opptak av et webinar i januar 2023.

I verktøyet kan dere:

  • planlegge opplæring direkte fra læreplanen
  • hente ulike deler fra læreplanene
  • legge inn tekst og lenker
  • planlegge på tvers av fag
  • samarbeide med andre
  • dele planer

Tilgang

Skoleeiere, høgskoler, universitet og lærebedrifter som ønsker at lærere og ansatte skal ha tilgang til verktøyet, må signere databehandleravtale. Les mer om tilgang.

Tekniske spørsmål

Har du tekniske spørsmål, så send en e-post til lpv@udir.no. Hvis du bytter Feide-bruker, så hjelper vi deg også med å koble planer du allerede har til din nye Feide-bruker.

Endringer

Vi går igjennom alle innspillene vi får, og med jevne mellomrom prioriterer vi hva vi gjør av endringer.