Tilgang til planleggingsverktøy for opplæring

Et planleggingsverktøy er tilgjengelig i læreplanvisningen på udir.no. Verktøyet gir støtte til å ta i bruk læreplanene. 

I planleggingsverktøyet er det mulig å hente ulike deler fra de nye læreplanene, legge inn egne kommentarer og konkret planlegge opplæringen. Les mer om verktøyet.

Tilgang for lærebedrifter

Instruktører som ønsker å bruke planleggingsverktøyet, må få virksomheten sin til å signere databehandleravtalen for planleggingsverktøyet. Deretter kan instruktøren logge seg inn med ID-porten.

Tilgang for høgskoler og universiteter

Høgskoler og universiteter som ønsker at sine lærerstudenter og ansatte skal få tilgang til planleggingsverktøyet, må:

  1. Signere databehandleravtalen for planleggingsverktøyet og sende den som vedlegg på e-post til post@udir.no.
  2. Aktivere "Planleggingsverktøy i læreplanvisningen på udir.no" i Feides kundeportal

Tilgang for skoler

Skoleeiere som ønsker at lærere og ansatte på sine skoler skal få tilgang til planleggingsverktøyet, må:

  1. Signere databehandleravtalen for planleggingsverktøyet og sende den som vedlegg på e-post til post@udir.no.
  2. Aktivere "Planleggingsverktøy i læreplanvisningen på udir.no" i Feides kundeportal.