Støtte til å ta i bruk nye læreplaner

Her får du en oversikt over støtte til skoler og skoleeiere i arbeidet med å innføre nye læreplaner. Innføringen av de nye læreplanene startet i august 2020.

Tema

Hvordan ta i bruk nye læreplaner?

Sosial læring gjennom arbeid med fag

Informasjon om nye læreplaner til elevene

Forventninger og ansvar

Alle skoler og skoleeiere må forberede seg på å ta i bruk det nye læreplanverket. Skoleeier har et overordnet ansvar for at elevene får opplæring som er i tråd med læreplanverket. Les mer om forventninger og ansvar for skoler og skoleeiere.

Læreplanvisning med støtte

De nye læreplanene ligger i en visning på nettsidene våre med støtte som du kan skru av og på. Støtten kan være til hjelp for å se sammenhenger i og mellom fag, jobbe med progresjon og knytte opplæringen til overordnet del. Se demo av læreplanvisningen 

Planleggingsverktøy

I planleggingsverktøyet kan dere hente ulike deler fra læreplanene, legge inn egne kommentarer og konkret planlegge opplæringen. Det er mulig å planlegge på tvers av flere fag, i samarbeid med andre lærere og dele innhold med elever og foreldre. Se demo av nytt planleggingsverktøy

Støttemateriell til overordnet del

Støttemateriellet består av korte filmer og refleksjonsspørsmål om dybdelæring, kompetansebegrepet, profesjonsfellesskapet, skoleutvikling, sosial læring og inkluderende læringsmiljø. Gå til støttemateriellet

 

Kjennetegn på måloppnåelse

Vi jobber med å utvikle kjennetegn på måloppnåelse for de nye læreplanene i grunnskolen og fellesfagene i videregående. Kjennetegnene kan brukes som støtte i arbeidet med standpunktvurdering.

Se kjennetegn på måloppnåelse

Kompetansepakker

Kompetansepakken for innføring av nytt læreplanverk består av fem hovedmoduler, og en introduksjonsmodul vi anbefaler alle å starte med. 

Kompetansepakken for innføring av nyrr læreplanverk, vg3 opplæring i bedrift er under planlegging. den vil være klar til bruk i januar 2022. 

Kompetansepakken for programmering og algoritmisk tenkning består av fem moduler. En fellesmodul og en modul for hvert av fagene hvor programmering og algoritmisk tenkning er viktig; matematikk, naturfag, kunst og håndverk og musikk.   

Kompetansepakken om elever med stort læringspotensial består av fire hovedmoduler, en introduksjonsmodul og en fordypningmodul. Kompetansepakken bidrar til å vise hvordan skolen kan legge til rette opplæringen slik at alle elevene, også de med stort læringspotensial, får best mulig utbytte av opplæringen.

Facebook-gruppe: Nye læreplaner – for deg som vil dele erfaringer med andre

Facebook-gruppen er ment for lærere, skoleledere og alle andre som jobber i eller med skolen og fagopplæring, og som ønsker å utveksle erfaringer med å forberede seg på og bruke de nye læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak gruppen.

Bli med i Facebook-gruppen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!