Støtte til å ta i bruk nye læreplaner

Her får du en oversikt over støtte til skoler og skoleeiere i arbeidet med å innføre nye læreplaner. Innføringen av de nye læreplanene startet i august 2020.

Tema

Hvorfor nye læreplaner?

Hvordan ta i bruk nye læreplaner?

Sosial læring gjennom arbeid med fag

Informasjon om nye læreplaner til elevene

Forventninger og ansvar

Alle skoler og skoleeiere må forberede seg på å ta i bruk det nye læreplanverket. Skoleeier har et overordnet ansvar for at elevene får opplæring som er i tråd med læreplanverket. Les mer om forventninger og ansvar for skoler og skoleeiere.

Læreplanvisning og planleggingsverktøy

De nye læreplanene ligger i en visning på nettsidene våre med støtte som du kan skru av og på. Visningen har også et verktøy for å planlegge opplæring direkte fra læreplanen.

Se læreplanvisningen 

Se planleggingsverktøy

Støttemateriell til overordnet del

Støttemateriellet består av korte filmer og refleksjonsspørsmål om dybdelæring, kompetansebegrepet, profesjonsfellesskapet, skoleutvikling, sosial læring og inkluderende læringsmiljø. Gå til støttemateriellet 

Kjennetegn på måloppnåelse

Kjennetegnene kan brukes som støtte i arbeidet med standpunktvurdering.

Se kjennetegn på måloppnåelse

Kompetansepakker

Vi har utviklet kompetansepakker som gir støtte til å ta i bruk de nye læreplanene: 

Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk 

Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk – opplæring i bedrift 

Kompetansepakke for programmering og algoritmisk tenkning  

Kompetansepakke om elever med stort læringspotensial

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!