Ressurser og verktøy for å støtte skoler i å bruke læreplanene.

Tema

Hvordan bruke læreplanene?

Sosial læring gjennom arbeid med fag

Støtte til arbeid med samisk innhold i fagene

Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Støtte til undervisning om krig og konflikt

Forventninger og ansvar

Skoleeier har et overordnet ansvar for at elevene får opplæring som er i tråd med læreplanverket. Les mer om forventninger og ansvar for skoler og skoleeiere.

Læreplanvisning og planleggingsverktøy

De nye læreplanene ligger i en visning på nettsidene våre med støtte som du kan skru av og på. Visningen har også et verktøy for å planlegge opplæring direkte fra læreplanen.

Se læreplanvisningen 

Se planleggingsverktøy

Støttemateriell til overordnet del

Støttemateriellet består av korte filmer og refleksjonsspørsmål om dybdelæring, kompetansebegrepet, profesjonsfellesskapet, skoleutvikling, sosial læring og inkluderende læringsmiljø. Gå til støttemateriellet 

Kjennetegn på måloppnåelse

Kjennetegnene kan brukes som støtte i arbeidet med standpunktvurdering.

Se kjennetegn på måloppnåelse

Kompetansepakker

Vi har utviklet kompetansepakker som gir støtte til å ta i bruk de nye læreplanene: 

Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk 

Kompetansepakke – introduksjon i læreplanene for lærebedrifter og prøvenemnder 

Kompetansepakke: Støtte til læreplaner for lærebedrifter

Kompetansepakke: Støtte til læreplaner for prøvenemnder

Kompetansepakke for programmering og algoritmisk tenkning  

Kompetansepakke om elever med stort læringspotensial