Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk

Kompetansepakken gir støtte til skolene i arbeidet med å bruke, tolke og forstå det nye læreplanverket.

Det er skoleeier eller skoleleder som beslutter om skolen skal benytte seg av kompetansepakken. Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere. Kompetansepakken er skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer på egen skole og at alle deltar.

Gå til kompetansepakken

Innhold

Kompetansepakken er delt inn i disse modulene: 

Vi anbefaler at dere starter med introduksjonsmodulen, etterfulgt av modul 1, og dere kan selv velge hvilken rekkefølge dere vil ta de andre modulene. Det er også mulig å bare ta noen av modulene.

Skolene tar utgangspunkt i sine utviklingsbehov, og kompetansepakken kan brukes i desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Fagmiljøer som samarbeider med og støtter skoleeiere og skoler i deres langsiktige utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for dialog og eventuell veiledning.

Tidsbruk

Det er mulig å bla seg gjennom innholdet i en modul på ganske kort tid, men alle moduler inneholder noen forslag til prosesser i profesjonsfellesskapet. Prosessene krever tid dersom de skal bidra til varig videreutvikling av praksis. Handlingsrommet i den lokale gjennomføringa er stort, og det kan ligge kloke valg bak planer om å bruke både 6 uker og 10 måneder på en modul. Det kan være smartere å bruke god tid på noen av modulene enn å rekke over alle. Modulene er ulike både i form og i mengde innhold og prosesser. Vi anbefaler at dere ser grundig gjennom den enkelte modulen før dere avgjør tidsbruken.