Digital visning av læreplanene

Læreplanene ligger i en visning på nettsidene våre med støtte som du kan skru av og på. Støtten kan være til hjelp når du skal bruke læreplanene. 

Støtten gir eksempler på sammenhenger mellom kjerneelementer, tverrfaglige temaer, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Den gir også eksempler på hvordan komptansemål bygger på og leder til hverandre. Støtten er ikke uttømmende. Du står fritt til å jobbe med andre sammenhenger enn de som er i støtten.

Læreplanvisningen har også forklaring av verb, et planleggingsverktøy og lenker til andre ressurser. 

Du finner støtten i en meny hvor du kan skru på og av de ulike delene.

Skjermdump av læreplanvisning som beskrevet i teksten