Kompetansepakke – introduksjon til læreplaner for fagopplæringen

Kompetansepakken gir en oversikt over hva læreplanene innebærer for lærebedrifter og prøvenemnder.

Se opptak av webinar om kompetansepakken

Introduksjon i læreplaner for lærebedrifter og prøvenemnder

Kompetansepakken "Introduksjon i læreplaner for lærebedrifter og prøvenemnder" gir en innføring i læreplanene, samfunnsoppdraget og yrkeskompetanse og hva dette innebærer for lærebedrifter og prøvenemnder.

Kompetansepakken retter seg mot deg som er instruktør, faglige leder, medlem av prøvenemnd, ansatt ved opplæringskontor eller har en annen rolle i fagopplæringen.

I kompetansepakken finner du praktiske eksempler og verktøy for hvordan du kan planlegge, gjennomføre og dokumentere opplæring og fag-/svenneprøve, i tillegg til å vurdere opplæring og kompetanse.

Pakken har en rekke filmer med eksempler på samtaler mellom instruktører, faglig ansvarlige, lærlinger/kandidater og prøvenemnder. Du finner også maler og verktøy til fri bruk.

Det tar omtrent 2 timer å gå igjennom denne introduksjonen.

Hvis du vil lære mer, kan du fortsette med de disse to kompetansepakkene: