Støtte til arbeid med samisk innhold i fagene

Gjennom opplæringen skal elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. Samisk innhold er en integrert del av fagene gjennom overordnet del og de ulike læreplanene. 

Dere kan jobbe med samisk innhold i skolen både innenfor et fag og på tvers av fag. Denne støtteressursen gir eksempler på samisk innhold i noen av fagene i grunnskolen. Mye av innholdet kan også være relevant i andre fag. Støtteressursen er utviklet i samarbeid mellom Sametinget og Utdanningsdirektoratet.