Gyldighet og innføringNaturfag (NAT01‑04)

Gjeldende versjon

For 1. trinn–9. trinn

For Vg1

For 10. trinn

For Vg3 og Påbygging

Kommende versjon

For 10. trinn

For Vg3 og Påbygging

Utgåtte versjoner

For 1. trinn–9. trinn

For Vg1

Fullstendig utgått