Naturfag (NAT01‑04)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

For 1. trinn–9. trinn

For 10. trinn

For vg1

Delvis utgått

Kommende versjon

For vg3 og påbygging

Utgåtte versjoner

Delvis utgått

Fullstendig utgått