Fagets relevans og sentrale verdierNaturfag (NAT01‑04)