Hva er kjerneelementer?

Kjerneelementer er det viktigste faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen.

Kjerneelementene er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget.

Kjerneelementene består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer. Kjerneelementene preger innholdet og progresjonen i læreplanene og skal bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget.

Hvis du skrur på støtten i læreplanvisningen får du opp eksempler på sammenhenger mellom kjerneelementer og kompetansemål. Se demo av læreplanvisning