Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Nivå 9

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og god språkføring tilpasset formål og mottaker
 • lytte til, systematisere og sammenholde informasjon i muntlige tekster og reflektere over innhold
 • referere på samisk muntlige norskspråklige tekster om dagligdagse forhold
 • presentere og drøfte faglige emner

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og god språkføring, og mestre sentrale språklige formkrav
 • lese tekster i ulike sjangere og analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler
 • skrive kreative, informative og argumenterende tekster, drøftinger og andre resonnerende tekster
 • bruke digitale og andre kilder på en kritisk måte og beherske kildehenvisning

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke relevant terminologi for å beskrive språkets form og innhold
 • lese et utvalg av orginale samisk skjønnlitterære- og sakprosatekster og drøfte innhold, form og formål
 • gjøre rede for hovedtrekk i samisk litteraturhistorie
 • gjøre rede for hovedtrekk i samisk språkhistorie

Side 17 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!