Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Nivå 7

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke språket om ulike situasjoner i skole og arbeidsliv
 • beherske ulike muntlige roller i gruppesamtaler og presentasjoner som aktør og tilhører
 • lytte, forstå og referere innholdet i fortellinger og beskrivelser
 • bruke fagkunnskap fra egne programfag i framføringer og diskusjoner

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og presentere fra ulike fagtekster
 • lese og skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram
 • lese og videreformidle informasjon fra ulike kilder og medier
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeid med egne tekster
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke setningsanalyse og grammatiske begreper i egen språkopplæring og til å sammenligne samisk og norsk
 • drøfte begrepet funksjonell to-språklighet
 • gjøre rede for hvordan nye ord på samisk blir laget
 • fortelle om de ulike samiske språkene i Norge
 • lese og presentere fra skjønnlitterære tekster
 • gjøre rede for samisk fortellertradisjon

Side 15 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!