Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Nivå 1

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • uttale samiske ord og sammenligne samiske og norske språklyder og intonasjon
  • hilse, takke og presentere seg selv og fortelle om seg selv og andre på samisk
  • delta i enkle samtaler om dagligdagse situasjoner
  • lytte til og uttrykke forståelse for innhold i enkle historier og fortellinger
  • forstå og uttrykke enkle beskjeder og instruksjoner
  • bruke tall fra 1-1000 i kommunikasjon
  • stille spørsmål og svare på spørsmål
  • oversette enkle setninger

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • lese og forstå beskjeder og enkle instruksjoner
  • lese og forstå enkle tekster
  • skrive enkle fortellende setninger i nåtid og fortid

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • samtale om to-språklighet og om hvorfor og hvordan utvikle eget samisk språk
  • lytte til og lese samiske eventyr og fortellinger og samtale om innhold
  • bruke begreper knyttet til mat i samtale om samisk mat
  • bruke de vanligste ord knyttet til familie og slekt
  • samtale om samiske klær og gjenkjenne kofter fra forskjellige områder i Sápmi/Sábme/Saepmie
  • bruke papirbaserte og digitale ordbøker

Side 9 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!