Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Nivå 3b for barnetrinnet

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke seg om dagligdagse situasjoner i nåtid, fortid og fremtid
 • fortelle om egne opplevelser og erfaringer
 • opptre i ulike språkroller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon
 • lytte og gjenfortelle det som blir fortalt
 • oversette ord, enkle uttrykk og korte setninger
 • kommunisere med andre ved hjelp av digitale medier

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og forstå hovedinnholdet i fortellende tekster
 • skrive enkle fortellende tekster og fremføre for andre
 • bruke opplevelser fra drama, teateroppsettinger, film og samiske tv-programmer i egen tekstproduksjon
 • lytte og gjenfortelle det man har hørt
 • oversette enkle setninger fra norsk til samisk
 • bruke elementære rettskrivningsregler
 • bruke papirbaserte og digitale ordbøker

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om ordklassene
 • bøye noen verb og substantiv
 • bruke de vanligste setningstypene
 • samtale om dialekter og gjenkjenne noen vanlige ord på andre dialekter
 • forstå og bruke tall i kommunikasjon om priser, mål, vekt og størrelser
 • samtale om praktisk arbeid
 • samtale om samiske stedsnavn
 • lese samisk barne- og ungdomslitteratur og fortelle om innholdet
 • lytte til og samtale om samisk fortellertradisjon
 • bruke digitale verktøy i egen språklæring

Side 8 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!