Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Nivå 6

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke opplevelser, følelser, erfaringer, kunnskap og egne meninger
 • lytte og forstå hovedinnholdet av lengre muntlige tekster
 • opptre i ulike muntlige roller i samtaler og framføringer
 • presentere med formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese, referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst
 • skrive tekster med ulik form og formål og bruke forskjellige virkemidler i arbeid med tekster
 • variere ordvalg og setningsoppbygging i egen skriving
 • bruke digitale og andre kilder til arbeid med egne tekster og oppgi kildene

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke varierte verb- og nomenbøyningsformer og de mest sentrale regler i setningsbygging
 • samtale om ord- og uttaleforskjeller i nærliggende dialekter
 • fortelle om språkområdene i Sápmi/Sábme/Saepmie
 • samtale om Samelovens språkregler og rettigheter angående samisk språk
 • lese tekster i ulike sjangere og reflektere over innhold og form
 • presentere fra samisk litteratur og samiske filmer

Side 14 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!