Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Nivå 8

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere, argumentere og gi uttrykk for egne oppfatninger og synspunkter
 • ta initiativ til å begynne, holde i gang og avslutte en samtale
 • lytte til og referere fra presentasjoner og innlegg
 • presentere et selvvalgt emne

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og orientere seg i tekster og sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • skrive tekster med klar hensikt, god struktur og sammenheng
 • skrive kreative og informative tekster og drøftinger tilpasset mottaker, formål og medium
 • beherske de viktigste rettskrivingsreglene
 • analysere innhold og vurdere bruken av virkemidler i ulike tekster hentet fra digitale og andre medier

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om forhold som påvirker språkbruk
 • utforske likheter og forskjeller mellom samisk og andre språk
 • gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk
 • lese litteratur fra andre urfolk og kulturer og kommentere form og innhold
 • diskutere nyheter og aktuelle hendelser i Sápmi/Sábme/Saepmie
 • redegjøre for hovedtrekkene i samisk mediahistorie

Side 16 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!