Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Nivå 5

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte, forstå og delta i spontane samtaler
 • fortelle om hendelser, planer, antakelser og forventninger
 • samtale om ulike temaer og aktuelle nyhetssaker
 • oversette enkle tekster

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese fagtekster og fortelle om hovedinnholdet
 • bruke notater, digitale og andre kilder som grunnlag for skriving
 • skrive ulike tekster utfra selvvalgte emner
 • oversette enkle tekster og se likheter og ulikheter mellom samisk og norsk

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke grammatiske benevnelser ved drøfting av ordformer
 • samtale om begrepet flerspråklighet og fortelle om fordeler ved å være flerspråklig
 • uttrykke høflighet gjennom bestemte fraser og ved hjelp av forskjellige grammatiske konstruksjoner
 • hente informasjon og språkeksempler fra samiske medier i egen språklæring
 • lese skjønnlitterære tekster, finne tema og kommentere tekstene
 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage enkle sammensatte tekster

Side 13 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!