Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Nivå 2b for barnetrinnet

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte, forstå og uttrykke enkle beskjeder og instruksjoner
 • lytte og forstå enkle samtaler, historier og fortellinger
 • samtale om dagligdagse situasjoner
 • stille og svare på enkle spørsmål
 • delta i rollespill og dramatiseringer
 • kunne telle til 1000 og bruke tall til å angi tid og datoer

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og skrive det samiske alfabetet
 • lese, forstå og skrive enkle beskjeder i egen håndskrift og på tastatur
 • lese enkle tekster, historier og fortellinger og uttrykke forståelse av innholdet
 • skrive enkle tekster om dagligdagse situasjoner

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne uttrykk i nåtid, fortid og framtid
 • samtale om språk og språkblanding
 • lese gåter, ordspråk og vitser
 • lytte til og lese samiske eventyr og fortellinger og samtale om innhold
 • bruke begreper knyttet til mat i samtale om samisk mat
 • bruke de vanligste ord knyttet til nær familie og slekt

Side 7 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!