Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Nivå 3

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke seg om dagligdagse situasjoner i nåtid, fortid og fremtid
 • kommunisere med god uttale og intonasjon
 • delta i spontane samtaler om ulike emner og aktuelle temaer og utrykke synspunkter og meninger
 • opptre i ulike språkroller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon
 • lytte og gjenfortelle det som blir fortalt
 • presentere fra tema knyttet til samisk kunst eller næringsliv
 • kommunisere med andre ved hjelp av digitale medier

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og referere hovedmomenter i en tekst
 • skrive tekster som forteller, beskriver og informerer
 • oversette enkle setninger fra norsk til samisk
 • lytte og gjenfortelle det man har hørt
 • bruke notater og kilder som grunnlag for skriving og oppgi kildene
 • bruke de mest sentrale regler i setningsoppbygging og ortografi

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • enkel setningsanalyse
 • gjenkjenne stammetyper og bruke grunnleggende bøyningsformer av verb og nomen
 • samtale om bruk av de vanligste ordavledningsformene
 • lytte til og samtale om samiske språk og dialekter
 • lese tekster i ulike sjangere, finne tema og kommentere innholdet
 • presentere en samisk forfatter
 • presentere noe hvor tema er fra tradisjonell kunnskap og samisk kultur
 • bruke digitale verktøy i egen språklæring og presentasjoner

Side 11 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!