Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Nivå 1b for barnetrinnet

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte, leke og eksperimentere med samiske språklyder, stavelser, ord, rim, rytme og intonasjon
 • uttale ord og enkle setninger
 • hilse, takke og presentere seg selv
 • fortelle om seg selv og andre
 • lytte til muntlige tekster og gjenkjenne ord og uttrykk knyttet til dagligdagse situasjoner
 • delta i innøvde dagligdagse dialoger
 • samtale om bilder med enkle uttrykk
 • telle fra 0-100 og bruke tallene i enkel samtale

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese store og små samiske bokstaver
 • dele ord i stavelser
 • gjenkjenne ordbilder
 • lese korte ord og stavelser på papir og skjerm
 • skrive små og store bokstaver og eksperimentere med ord i egen håndskrift og på tastatur
 • sette sammen enkle ord til korte setninger

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav i samisk og norsk
 • eksperimentere med ordformer og samtale om ordformer og betydningsforskjeller
 • samtale om samisk språk og om situasjoner der det er nyttig å kunne samisk
 • lytte til og delta i framføring av joiker, sanger, rim og regler
 • lytte til og gjenkjenne språket gjennom enkle fortellinger, eventyr, bilder, spill og tv-program
 • bruke betegnelser på ukedager, måneder og de åtte årstider
 • bruke samiske benevnelser for klær
 • gjenkjenne samiske kofter fra forskjellige områder

Side 6 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!