Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Nivå 4

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • lytte til andres fremføringer, stille spørsmål og uttrykke egne tanker og meninger
 • bruke kunnskap fra andre fag i muntlige fremstillinger
 • forstå og bruke tall i kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og forstå fortellende og beskrivende tekster og kunne skille mellom fakta og meninger i tekster
 • skrive tekster som beskriver, drøfter og uttrykker meninger
 • bygge opp leselige og oversiktlige tekster for hånd og på tastatur
 • innhente stoff fra digitale, skriftlige og muntlige kilder i arbeidet med egne tekster

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke setningsanalyse i egen språklæring
 • samtale om tospråklighet og hvilke rettigheter samer har angående eget språk
 • samtale om hovedforskjeller mellom samisk og norsk
 • gjenkjenne tradisjonell samisk tellemåte og måleenheter
 • samtale om naturbetegnelser
 • lage presentasjon om emne fra tradisjonelt arbeid, samiske næringer, kunst eller kultur
 • samtale om samiske ordtak og diiddat/dijda/dïejvesh
 • lese ulike tekster og kommentere innholdet

Side 12 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!