Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Nivå 2

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte, forstå og kunne føre enkle samtaler
 • kommunisere med god uttale og intonasjon
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • gi uttrykk for egne meninger og følelser
 • fortelle om egne opplevelser og erfaringer
 • tilpasse språkbruken i noen grad til ulike språksituasjoner

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og forstå hovedinnholdet i fortellende tekster
 • skrive tekster om dagligdagse situasjoner
 • beherske elementære rettskrivningsregler
 • bruke digitale verktøy og hjelpemidler i eget arbeid med tekster

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • grunnleggende prinsipper om lydendringer ved ordbøyning og bøye noen verb og nomen
 • bruke noen grammatiske benevnelser ved samtale om ord i setninger
 • samtale om de vanligste ordklassene
 • bruke tall til å angi tid, datoer, priser, mål, vekt og størrelser
 • lytte til samiske fortellinger og samtale om samisk fortellertradisjon
 • ta rede på hvilke samiske medier som finnes og reflektere over hvordan dra nytte av mediene i egen språklæring
 • samtale om samiske stedsnavn

Side 10 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!