Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering i samisk som andrespråk - samisk 2

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i samisk 2 skriftlig og én i samisk 2 muntlig.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene skal ha én standpunktkarakter.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i samisk 2 skriftlig og én i samisk 2 muntlig.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i samisk 2 skriftlig og én i samisk 2 muntlig.

Standpunktvurdering i samisk som andrespråk - samisk 3

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i samisk 3 skriftlig og én i samisk 3 muntlig.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene skal ha én standpunktkarakter.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i samisk 3 skriftlig og én i samisk 3 muntlig.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i samisk 3 skriftlig og én i samisk 3 muntlig.

Standpunktvurdering i samisk som andrespråk - samisk 4

Årstrinn

Ordning

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene skal ha én standpunktkarakter.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i samisk 4 skriftlig og én i samisk 4 muntlig.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i samisk 4 skriftlig og én i samisk 4 muntlig.

Eksamen for elever i samisk som andrespråk – samisk 2

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for elever i samisk som andrespråk - samisk 3

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 3. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 3. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 3. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 3. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for elever i samisk som andrespråk - samisk 4

Årstrinn

Ordning

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 4. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 4. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 4. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister i samisk som andrespråk – samisk 2

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Se gjeldende ordning for grunnskoleopplæring for voksne.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. I tillegg skal privatistene opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. I tillegg skal privatistene opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. I tillegg skal privatistene opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister i samisk som andrespråk – samisk 3

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Se gjeldende ordning for grunnskoleopplæring for voksne.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Privatistene skal opp til muntlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 3. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 3. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. I tillegg skal privatistene opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 3. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. I tillegg skal privatistene opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister i samisk som andrespråk – samisk 4

Årstrinn

Ordning

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Privatistene skal opp til muntlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 4. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 4. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. I tillegg skal privatistene opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen i samisk som andrespråk - samisk 4. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. I tillegg skal privatistene opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Side 18 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!