Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Kompetansemål

Samisk som andrespråk - Ulike alternativer

Elever som har samisk som andrespråk, kan ha ulike forkunnskaper når de starter med språkopplæringen. For noen elever er samisk et helt nytt språk, mens andre kan noe samisk når de begynner på skole. Situasjonen når det gjelder muligheter til å utvikle språket ved å høre og få bruke språket daglig i sitt nærmiljø, er også ulik for elever som har samisk som fag. Læreplanen i faget samisk som andrespråk er bygd opp slik at det er mulig å velge å få opplæring blant ulike alternativer hvor krav til sluttkompetanse i faget ikke er like høy i de tre alternativene. Faget består av følgende alternativer:

  • samisk som andrespråk – samisk 2
  • samisk som andrespråk – samisk 3
  • samisk som andrespråk – samisk 4

Grunnskolen
Elever kan i samisk som andrespråk velge å få sluttvurdering og ta avsluttende eksamen på grunnskolen mellom følgende to alternativer for måloppnåelse:

  • Samisk som andrespråk – samisk 2 som er det alternativet som gir best språkkunnskaper etter endt skolegang og valg av dette alternativet på grunnskolen, vil bidra til å legge grunnlag for elevens funksjonelle tospråklighet. Det er viktig at elever blir oppmuntret til å velge dette alternativet.
  • Samisk som andrespråk – samisk 3 som vil være et alternativ for elever som ikke kan noe samisk når de starter med opplæring i faget og som vil ha nytte av å bruke mer tid på å lære samisk. Elever som starter med samisk sent på barnetrinnet eller først på ungdomstrinnet får også opplæring etter denne varianten.

Videregående opplæring
Det er mulig å bli vurdert mellom følgende 3 alternativer for måloppnåelse:

  • Samisk som andrespråk - samisk 2; elever som har hatt samisk 2 på grunnskolen, fortsetter med samisk 2 på videregående opplæring.
  • Samisk som andrespråk - samisk 3; elever som har hatt samisk 3 på grunnskolen, fortsetter med samisk 3 på videregående opplæring.
  • Samisk som andrespråk - samisk 4; Dette alternativet er et tilbud for nybegynnere i samisk på videregående opplæring og kan velges kun av elever som ikke har hatt samisk på grunnskolen.

Om nivåene
Kompetansemålene i læreplanen er fordelt på 9 nivåer. Det er 3 nivåer for barnetrinnet; nivå 1b, nivå 2b og nivå 3b. Kompetansemålene for nivå 1b-3b er tilrettelagt for aldersgruppen på barnetrinnet. Alle som starter med samisk som andrespråk de første årene på grunnskolen, starter på nivå 1b. Hovedfokus i starten vil være å lære språket muntlig gjennom lek, lytting og aktiviteter. Opplæringen i samisk skal også være med på å utvikle den første lese- og skriveopplæringen hvor norskfaget har hovedansvaret.

Elever som velger samisk 2, skal kunne kompetansemål for alle tre nivåene, det vil si nivå 1b, 2b og 3 b i løpet av barnetrinnet og fortsetter med nivå 4-6 på ungdomstrinnet og nivå 7-9 på videregående opplæring.

Elever som velger samisk 3, gjennomfører nivå 1b-2b på barnetrinnet og nivå 1- 3 på ungdomstrinnet. Nivå 1-3 er ikke identisk med nivå 1b-3b på barnetrinnet. For de som har hatt samisk på barnetrinnet, vil noe av lærestoffet være repetisjon, men krav til lese- og skriveferdigheter for nivå 1-3 er større enn for nivå 1b-3b. På videregående opplæring fortsetter elevene med nivå 4-6.

Samisk som andrespråk - samisk 2

Samisk 2 er det alternativet i samisk som andrespråk som har høyeste krav til måloppnåelse. Etter Vg3 skal elevene kunne kompetansemål for alle 9 nivåer i læreplanen. Elevene skal ha kunnskaper og trygghet til å bruke samisk skriftlig og muntlig, og være funksjonell tospråklige.

Måloppnåelse i forhold til årstrinn

Etter 3. årstrinn

Nivå 1 b

Etter 5. årstrinn

Nivå 2 b

Etter 7. årstrinn

Nivå 3 b

Etter 10. årstrinn

Nivå 4-6

Etter Vg1S

Nivå 7

Etter Vg2S

Nivå 8

Etter Vg3S

Nivå 9

Etter Vg2Y

Nivå 7

Etter påbygging

Nivå 8-9

Samisk som andrespråk - samisk 3

Samisk som andrespråk – samisk 3 vil være et alternativ for elever som ikke kan noe samisk når de starter med opplæring i faget og som vil ha nytte av å bruke mere tid på hvert nivå på grunnskolen. Elever som starter med samisk sent på barnetrinnet eller først på ungdomstrinnet får også opplæring etter denne varianten. Elever som velger å ta sluttvurdering og eksamen etter denne varianten på studieforberedende utdanningsprogram, vil oppnå kravene til ca 2/3 av hele læreplanen i samisk som andrespråk. Det er ikke nødvendigvis et mål at elevene blir tospråklige. Da denne varianten er en del av faget samisk som andrespråk, har elevene mulighet til å fullføre hele faget som privatister.

Måloppnåelse i forhold til årstrinn

Etter 4. årstrinn

Nivå 1b

Etter 7 årstrinn

Nivå 2b

Etter 10. årstrinn

Nivå 1-3

Etter Vg1S

Nivå 4

Etter Vg2S

Nivå 5

Etter Vg3S

Nivå 6

Etter Vg2Y

Nivå 4

Etter påbygging

Nivå 5-6

Samisk som andrespråk - samisk 4

Dette er et alternativ for elever som starter med opplæring i samisk på videregående opplæring. Elever som får opplæring og tar eksamen etter denne varianten på studieforberedende utdanningsprogram, vil oppnå kravene til ca 1/3 av hele læreplanen i samisk som andrespråk. Da denne varianten er en del av faget samisk som andrespråk, har elevene mulighet til å ta samisk 3 eller fullføre hele faget, det vil si ta samisk 2 senere som privatister. Dette alternativet gjelder altså ikke for elever som har fått opplæring i samisk som andrespråk på grunnskolen.

Måloppnåelse i forhold til årstrinn

Etter Vg1S

Nivå 1

Etter Vg2S

Nivå 2

Etter Vg3S

Nivå 3

Etter Vg2Y

Nivå 1

Etter påbygging

Nivå 2-3

Side 5 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!