Opplæring

Rammene i regelverket for barnehage- og skoletilbudet under koronapandemien

Formålet med denne veiledningen er å klargjøre rammene for adgangen til å begrense tilbudet i barnehager, skoler og skolefritidsordning.   

Revidert midlertidig regelverk for grunnopplæringen om Covid-19

Den midlertidige loven med tilhørende forskrift er at opplæringsloven gjelder, men med de unntakene og tilpasningene som følger av det reviderte og midlertidige regelverket.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}