Opplæring

Endringer i regelverket om fag- og svenneprøver

Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven kap.3 som gjelder delkapittelet om dokumentasjon og delkapittelet om fag-, svenne-, og kompetanseprøven.

Rundskriv Udir-5-2016 og aktuelle læreplaner vil bli oppdatert så fort som mulig i tråd med endringene.

Siste oppdateringer

Se flere oppdateringer

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}