Opplæring

Midlertidig regelverk for grunnopplæringen om Covid-19

Den midlertidige loven med tilhørende forskrift er at opplæringsloven gjelder, men med de unntakene og tilpasningene som følger av det midlertidige regelverket.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}