Hvem er klageinstanser?

Her finner dere en oversikt over hvem som er klageinstans. Denne er til hjelp for dere som fatter vedtak etter forskrift til opplæringsloven. Oversikten vil også kunne være nyttig for andre.

Hvem som er klageinstans for enkeltvedtak etter forskriften, vil enten gå frem av den enkelte bestemmelse, eller følge av forvaltningslovens regler om klageinstans eller av særreglene om klageinstans i opplæringsloven § 15-2.