Deling av klasselister

Klasselister og elevlister er offentlige dokumenter, og skoler kan som hovedregel dele ut klasselister til foreldre og elever hvis de ønsker det. 

Mange foreldre og elever ønsker å få utlevert en klasseliste med navn og kontaktinformasjon, slik at det blir lettere å ta kontakt med hverandre.

Klasselista kan inneholde informasjon om:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-post

Klasselista bør ikke inneholde fødselsnummer. Den bør heller ikke publiseres på nett, av hensyn til personvernet.

Utlevering av klasselister er tillatt ut i fra personvernregelverket og offentligloven, med unntak av opplysninger som gjelder taushetsplikt. Dette gjelder eksempelvis hvis elevene har hemmelig telefonnummer eller adresse, eller hvis adressen røper forhold som er personlig.

Barnehage

Reglene gjelder også for deling av lister over barn til foreldre i barnehagen.