Kompetansepakker om personvern i barnehagen og skolen

Vi har utviklet kompetansepakker om personvern i barnehagen og i skolen. Målet med pakkene er å støtte dere som er eiere, ledere og ansatte til å ivareta personvern i praksis. 

Begge pakkene er gratis og åpne for alle dere:

  • som jobber i skolen og hos skoleeier
  • som jobber i barnehagen eller hos barnehageeier

Kompetansepakkene har ulike moduler som er tilpasset om du jobber i barnehagen, i skolen eller på eiernivået.

Du finner film, tekst, eksempler, oppgaver og quiz, som kan hjelpe deg med å heve kompetansen din innen personvern og lettere sikre personvernet til barn, unge, foreldre og deg selv. Pakkene kan gjennomføres individuelt eller som gruppe. 

Her finner du kompetansepakkene: 

Les mer om innholdet her: