KjerneelementerMatematikk 1–10 (MAT01‑05)

Utforsking og problemløsing

Modellering og anvendelser

Resonnering og argumentasjon

Representasjon og kommunikasjon

Abstraksjon og generalisering

Matematiske kunnskapsområder