Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

  • utforske og bruke målings- og delingsdivisjon i praktiske situasjoner
  • representere divisjon på ulike måter og oversette mellom de ulike representasjonene
  • utforske, bruke og beskrive ulike divisjonsstrategier
  • utforske og forklare sammenhenger mellom de fire regneartene og bruke sammenhengene hensiktsmessig i utregninger
  • modellere situasjoner fra sin egen hverdag og forklare tenkemåtene sine
  • lage regneuttrykk til praktiske situasjoner og finne praktiske situasjoner som passer til oppgitte regneuttrykk
  • utforske, beskrive og sammenligne egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer ved å bruke vinkler, kanter og hjørner
  • bruke ikke-standardiserte måleenheter for areal og volum i praktiske situasjoner og begrunne valget av måleenhet
  • utforske og beskrive strukturer og mønstre i lek og spill
  • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

Underveisvurdering