Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

  • utvikle og bruke hensiktsmessige strategier i regning med brøk, desimaltall og prosent og forklare tenkemåtene sine
  • representere og bruke brøk, desimaltall og prosent på ulike måter og utforske de matematiske sammenhengene mellom disse representasjonsformene
  • utforske negative tall i praktiske situasjoner
  • bruke tallinje i regning med positive og negative tall
  • bruke sammensatte regneuttrykk til å beskrive og utføre utregninger
  • bruke ulike strategier for å løse lineære ligninger og ulikheter og vurdere om løsninger er gyldige
  • utforske og bruke hensiktsmessige sentralmål i egne og andres statistiske undersøkelser
  • logge, sortere, presentere og lese data i tabeller og diagrammer og begrunne valget av framstilling
  • lage og vurdere budsjett og regnskap ved å bruke regneark med cellereferanser og formler
  • bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett

Underveisvurdering