Matematikkvansker

Barn og elever med matematikkvansker strever med å lære grunnleggende ferdigheter innen deler av, eller hele, matematikkfaget. 

Det er viktig at dere som jobber i barnehager og skoler vet hva som kjennetegner matematikkvansker, og hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.