Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 8. trinn

 • bruke potenser og kvadratrøtter i utforsking og problemløsing og argumentere for framgangsmåter og resultater
 • utvikle og kommunisere strategier for hoderegning i utregninger
 • utforske og beskrive primtallsfaktorisering og bruke det i brøkregning
 • utforske algebraiske regneregler
 • beskrive og generalisere mønstre med egne ord og algebraisk
 • lage og løse problemer som omhandler sammensatte måleenheter
 • lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner
 • lage, løse og forklare ligninger knyttet til praktiske situasjoner
 • utforske, forklare og sammenligne funksjoner knyttet til praktiske situasjoner
 • representere funksjoner på ulike måter og vise sammenhenger mellom representasjonene
 • utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering

Underveisvurdering