Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • ordne tall, mengder og former ut fra egenskaper, sammenligne dem og reflektere over om det kan gjøres på flere måter
 • utforske tall, mengder og telling i lek, natur, billedkunst, musikk og barnelitteratur, representere tallene på ulike måter og oversette mellom de ulike representasjonene
 • eksperimentere med telling både forlengs og baklengs, velge ulike startpunkter og ulik differanse og beskrive mønstre i tellingene
 • utforske og beskrive generelle egenskaper ved partall og oddetall
 • beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjoner
 • plassere tall på tallinjen og bruke tallinjen i regning og problemløsing
 • utforske addisjon og subtraksjon og bruke dette til å formulere og løse problemer fra lek og egen hverdag
 • utforske den kommutative og den assosiative egenskapen ved addisjon og bruke dette i hoderegning
 • kjenne igjen og beskrive repeterende enheter i mønstre og lage egne mønstre
 • utforske, tegne og beskrive geometriske figurer fra sitt eget nærmiljø og argumentere for måter å sortere dem på etter egenskaper
 • måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene
 • forklare hvordan man kan beskrive tid ved hjelp av klokke og kalender
 • lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek og spill

Underveisvurdering