Fagets relevans og sentrale verdierMatematikk 1–10 (MAT01‑05)