Naturfag (NAT01‑04)
Tverrfaglege tema

Folkehelse og livsmeistring

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling