Naturfag (NAT01‑04)
Kjerneelement

Naturvitskaplege praksisar og tenkjemåtar

Teknologi

Energi og materie

Jorda og livet på jorda

Kropp og helse