Kroppsøving (KRO01‑05)
Grunnleggjande ferdigheiter

Munnlege ferdigheiter

Tilknytte kompetansemål

Denne ferdigheita kan koplast til fleire kompetansemål. Her er nokre eksempel:

Å kunne skrive

Tilknytte kompetansemål

Denne ferdigheita kan koplast til fleire kompetansemål. Her er nokre eksempel:

Å kunne lese

Tilknytte kompetansemål

Denne ferdigheita kan koplast til fleire kompetansemål. Her er nokre eksempel:

Å kunne rekne

Tilknytte kompetansemål

Denne ferdigheita kan koplast til fleire kompetansemål. Her er nokre eksempel:

Digitale ferdigheiter

Tilknytte kompetansemål

Denne ferdigheita kan koplast til fleire kompetansemål. Her er nokre eksempel: