KjerneelementKroppsøving (KRO01‑05)

Bevegelse og kroppsleg læring

Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar

Uteaktivitetar og naturferdsel