Kroppsøving (KRO01‑05)
Kjerneelement

Bevegelse og kroppsleg læring

Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar

Uteaktivitetar og naturferdsel